Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan hasznosítására / bérbeadására

Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hasznosításra meghirdeti a Somogyaszaló 68. hrsz-ú ingatlant (7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 125.) a jelen felhívásban szereplő feltételek szerint:

Az ingatlan adatai

helyrajzi száma: Somogyaszaló 68. hrsz.

fekvése: belterület

Az ingatlan területe: 2.058 m2

Az ingatlanon levő épület alapterülete: 250 m2 (redukált, hasznos alapterület: 190 m2).

Az épületben levő helyiségek, rendeltetés: Az előszobából nyílik 3 szoba, a fürdőszoba és mosdó, valamint a konyha és a tároló helyiségek. Az ingatlanhoz tartozik egy zárható raktár helyiség, valamint a kazánhelyiség.

Az épület műszaki állapota

Az épület nyílászárói, gépészete, burkolatai elfogadható állapotban vannak. Az épület állékonyságát veszélyeztető szerkezeti hiba nem azonosítható, nincs. Az ingatlan szobái klímával rendelkeznek.

Közműellátottság:

Elektromos ellátás: kiépített, közműhálózatról ellátott, egyedileg mért

Vízellátás: kiépített, közműhálózatról ellátott, egyedileg mért

Szennyvízkezelés: kiépített szennyvízhálózat

Gázellátás: közműhálózatról ellátott.

HÉSZ szerinti besorolása: Lf-2 (Falusias Lakóövezet)

A hasznosítás feltételei

A minimális bérleti díj: 200.000 Ft / hó.

 A közüzemi díjak, az ingatlan működtetésének költségei a bérlőt terhelik a bérleti díjon felül. A bérleti díj 2024. évtől az előző évi infláció mértékével emelkedik.

A kaució összege 2 havi bérleti díj, melyet a bérleti szerződés megkötéskor kell megfizetni utalással az Önkormányzat 11743002-15398233 számú bankszámlája javára.

A bérleti díj megfizetésének ideje: a bérleti díjat havonta előre minden hónap 15. napjáig kell megfizetni.

A hasznosítás célja: az ingatlan irodahelyiség, valamint közösségi programok helyszíneként, hasznosítható.

A hasznosítás időtartamának függvényében a minimális bérleti díj kedvezményesebb lehet.

Az ingatlan a pályázó által tervezett tevékenységre való alkalmassá tétele a bérlő feladata. Az ingatlanon végzett beruházás, bármilyen átalakítás kizárólag az Önkormányzattal előre egyeztetten végezhető.

Pályázóval szembeni feltételek

A pályázóval szembeni elvárás a köztartozásmentesség, valamint, hogy az Önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

Mit kell a pályázatnak tartalmaznia:

A pályázó adatait (név, lakóhely/székhely)

A pályázó ajánlatát a bérleti díjra vonatkozóan, ami nem lehet kevesebb a minimális bérleti díjtól.

A pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról.

Köztartozásmentesség igazolását

Nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs az Önkormányzattal szembeni lejárt tartozása

Az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzelések bemutatását.

Az ingatlanon tervezett beruházások bemutatását.

Pályázatok benyújtásának határideje, módja

Pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani Somogyaszaló Községi Önkormányzat Polgármesterének címezve (7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 107.)

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Somogyaszaló, 68. hrsz-ú ingatlan hasznosítása” A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 15.

A pályázatok értékelése

A pályázat elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás, ami alapján a pályázatot az a pályázó nyeri meg, amelyik a bérleti díj tekintetében a legmagasabb összeg megfizetését vállalta.

A pályázatok bontását, érvényességük, valamint a legmagasabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó pályázat megállapítását a Képviselő-testület végzi.

Amennyiben a pályázók közül többen azonos összeg megfizetését vállalták, vagy a vállalt összegek között 5 %-nál nem nagyobb az eltérés, az érintett pályázók részvételével pályázati tárgyalást kell tartani, ahol a pályázóknak a vagyontárgy bérleti- vagy egyéb díjára kell licitálni. A pályázati tárgyalást a Képviselő-testület bonyolítja le. A pályázati tárgyaláson a licit során az induló díj a pályázati tárgyaláson résztvevő pályázók által a benyújtott pályázatukban vállalt azonos összeg; vagy amennyiben az 5 %-nál nem nagyobb különbség miatt kerül sor pályázati tárgyalásra, akkor az eltérő összegek közül a legmagasabb összeg.

A licitlépcső összege: 25. 000 Ft

A pályázati tárgyalást addig kell folytatni, amíg a pályázók ajánlatot tesznek.

A pályázatot az a pályázó nyeri, aki a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot. A pályázati tárgyalás eredményét a Képviselő-testület állapítja meg. A tárgyalás menetéről és eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A Képviselő-testület a pályázati eljárás és a pályázatok eredményességéről 3 munkanapon belül hoz dönt.

Szerződéskötésre a Képviselő-testület döntését követő 15 napon belül kerül sor.

Amennyiben a pályázat nyertese a fenti határidőben nem köt szerződést, akkor az utána következő legmagasabb összegű ajánlatot tevő pályázót kell a pályázat nyertesének tekinteni.

Egyebek

A Képviselő-testületet fenntartja a jogot bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül a pályázati felhívás visszavonására, az eljárás eredménytelenné nyilvánítására

További információt Makai Gabriella, polgármester nyújt a 06-82/686-226 telefonszámon.

Az ingatlan előre egyeztetett időpontokban tekinthető meg.