Közalapítványok

Közfeladatot ellátó szerv nem alapított közalapítványt.