Iskolakezdési hirdetmény

Somogyaszaló Községi Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r e

 
 
7452 Somogyaszaló, Kossuth L. u. 107.

Tel/: 82/686-226

E-mail: somogyaszaloonkormanyzat@gmail.com
 
 
 

___________________________________________________________________________

 

 H I R D E T M É N Y

 

Kedves Lakosok!

 

Hamarosan itt az iskolakezdés, becsöngetnek az iskolákba. Az Önkormányzat idén is segítséget szeretne nyújtani a szülőknek gyermekeik iskolakezdési és óvodáztatási kiadásainak csökkentéséhez.

 

Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településen állandó lakcímmel rendelkező óvodás gyermekek részére 5.000.- Ft/óvodás, általános iskolai tanulók részére 10.000.- Ft/tanuló, a nappali tagozatos középiskolai tanulók részére 15.000.-Ft/tanuló, valamint nappali tagozatos főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytató tanulók részére 20.000.- Ft/tanuló iskolakezdési támogatást nyújt. A támogatás KIZÁRÓLAG KÉRELEMRE állapítható meg, jövedelemigazolás szükséges hozzá. A kérelem nyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapjáról vagy a hivatalban kérhető.

 

Az általános és középfokú tanulmányokat folytató tanulók részéről iskolalátogatási, a felsőfokú tanulmányokat folytatóktól, pedig hallgatói jogviszony igazolás becsatolása szükséges. Ennek hiányában az iskoláztatási támogatás nem fizethető ki.

 

A támogatás iránti kérelem a tárgyév augusztus 15. és szeptember 30. között nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

 

Somogyaszaló, 2023. augusztus 8.

 Igénylő letöltése: Iskolakezdési kérelem

 

Makai Gabriella sk.

Polgármester