Közalapítványok

Közfeladatot ellátó szerv nem alapított közalapítványt.

A község hivatalos weboldala