Pályázat közművelődési munkatárs munkakörre

Somogyaszaló Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Somogyaszaló Községi Önkormányzat

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATÁRS

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 óra

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 81.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint az önkormányzat közművelődési rendeletében meghatározott feladatok ellátása. Közművelődési, kulturális, önkormányzati programok szervezése, bonyolítása. A helyi közösségi élet szervezése, közösségépítés minden korosztály számára. A közösségi színtér működésének elősegítése, klubok szervezése, működtetése, munkájuk segítése, mentorálása. A közművelődési jellegű pályázatok folyamatos figyelemmel követése, arról való tájékoztatás, pályázatok előkészítése és a megvalósításban való aktív részvétel. Munkaköréből adódó adminisztrációs feladatok ellátása, szolgáltatási terv készítése, közművelődési statisztikai adatszolgáltatás elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés / Középiskola/gimnázium, legalább középfokú közművelődési szakképzettség, (szakképesítés),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • 3 hónap próbaidő vállalása.

Elvárt kompetenciák:

 • Rugalmasság, kreativitás, problémamegoldó készség,
 • Önálló munkavégzés képessége, megbízhatóság,
 • Hétvégi rendezvények, délutáni, esti programkoordináció vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, amely bemutatja a pályázó eddigi szakmai életútját
 • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt nem áll, (vagy annak megkérését igazoló dokumentum)
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően, 2023. március 25. napjával betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makai Gabriella polgármester nyújt, a +36/30/612-7781 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Somogyaszaló Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 107.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATÁRS.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről. A pályázatok elbírálását követően, a nyertes pályázó próbaidő kikötése mellett kerül kinevezésre. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati kiírás, eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 03. 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Somogyaszaló Községi Önkormányzat Honlapja.