Lakossági Fórum

2017. október 18. 18.00

Településképi Arculati Kézikönyv

                                               HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Somogyaszaló Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A Településképi Arculati Kézikönyv a lakosság és a döntéshozók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. Célja, hogy lényegre törően, mindenki számára érthető módon mutassa be Somogyaszaló építészeti arculatát meghatározó jellemzőit, épített és természeti értékeit, valamint az somogyaszalóiak közös lakókörnyezetének minőségi alakításával kapcsolatos elvárásait, javaslatait. Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és építészek számára is annak érdekében, hogy esztétikus otthonok és épületek alakulhassanak ki.

A Településképi Arculati Kézikönyv készítésével kapcsolatos előzetes véleményüket, észrevételeiket, ötleteiket írásos formában a Somogyaszaló Községi Önkormányzatnak címezve (7452 Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 107.) vagy elektronikusan a somogyaszaloonkormanyzat@gmail.com email címre juttassák el 2017. október 26-ig. Szívesen fogadunk fényképeket értékesnek ítélt építészeti részletekről, utcákról, egyedi/követendő/kortárs épületekről.

 

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

Időpontja: 2017. október 18. napján 18.00 órától –19.00 óráig

Helyszín: Kultúrház Somogyaszaló, Kossuth Lajos utca 83.

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

 

 

Somogyaszaló, 2017. október 09.

Kovács Andrea

polgármester